FEMTOOL

FEMTOOL yar lygiagretus baigtinių elementų metodo programų paketas, skirtas susietiems skaičiuojamosios skysčių dinamikos uždaviniams spręsti. FEMTOOL buvo sukurtas Ciuricho ETH Hidraulikos, hidrologijos ir glaciologijos laboratorijoje. Lygiagrečią paketo versiją MPI bibliotekos pagalba sukūrė Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorijos darbuotojai.
 
 
 

Daugiau informacijos rasite FEMTOOL puslapyje: