Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys

 1. Lygiagretieji skaitiniai algoritmai daugiafazių srautų modeliavime.
 2. Lygiagretieji algoritmai diskretinių elementų metode.
 3. Lygiagretieji skaičiavimai skysčių dinamikoje.
 4. GRID ir paskirstytieji skaičiavimai.
 5.  Vizualizavimo e-paslaugos, sistemos ir įrankiai.

Dalyvavimas tarptautiniuose mokslo projektuose

 1. Europos Komisijos programa Framework-7 “Research Infrastructures: e-Science Grid infrastructures”, (INFRA-2007-1.2.3). Projektas BalticGrid-II (Baltic Grid Second Phase), kontrakto Nr. 223807. Vykdymo terminai – 2008.05. – 2010.04. Projekto VGTU dalies vadovas – D. Mažeika.
 2. Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“. Projektas E!3691 OPTCABLES „Elektros saugiklių ir laidų išdėstymo kabelių pluoštuose optimizavimas“ (Optimization of the cable harnes). Vykdymo terminai – 2006–2009 metai. Projekto VGTU dalies vadovas – R. Čiegis.


Dalyvavimas šalies mokslo programose

 1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programa „Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklas“ (LitGrid), įsakymo Nr. ISAK-1570, sutarties Nr. 1/1190-(1817). Vykdymo terminai – 2007-2011 metai. Projekto VGTU dalies vadovas – R. Kutas.
 2. Valstybinis mokslo ir studijų fondo remiamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Globalus sudėtingų sistemų optimizavimas naudojant didelio našumo skaičiavimus ir grid technologijas“, sutarties Nr.B-07026. Vykdymo terminai – 2007-2009 metai. Projekto vadovas – R. Čiegis.
 3. Valstybinis mokslo ir studijų fondo remiamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas“, sutarties Nr.B-07043. Vykdymo terminai – 2007-2009 metai. VGTU dalies projekto vadovas – A. Kačeniauskas.
 4. Lietuvos GRID – lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklas. Mokslinis darbas pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo inicijuojamą mokslo programą, registracijos Nr. P – 05001, sutarties Nr. P – 26/05. Vykdymo terminai – 2005-2006 metai. VGTU dalies projekto vadovas – R. Kutas.


Kvalifikaciniai mokslo darbai

Lygiagrečiųjų ir paskirstytų skaičiavimų tyrimai ir taikymai. Darbas vykdytas 2005–2009 m. Vadovas dr. D.Mažeika. Vykdytojai: dr. D.Mažeika, prof. habil. dr. R.Čiegis, doc. dr. A.Kačeniauskas, A.Maknickas, A.Bugajev, R.Pacevič. Darbas vykdytas pagal VGTU prioritetinę kryptį “Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas”. Darbo tikslas – analizuoti lygiagrečiuosius ir paskirstytuosius algoritmus, programinę įrangą diegti grid telkiniuose, paskirstytus ir lygiagrečiuosius skaičiavimus taikyti aktualiems uždaviniams spręsti ir vizualizuoti.

 

2007 m. laboratorijos darbuotojų publikacijos:
 
2008 m. laboratorijos darbuotojų publikacijos:
 
2009 m. laboratorijos darbuotojų publikacijos:
LSL_Publ_2009.pdf